Dla dorosłych

Logopeda online dla dorosłych

Oferuję terapię i diagnozę neurologopedyczną online dla osób po przebytych chorobach neurologicznych, urazach, udarach mózgu (afazji) oraz z:

 • zaburzeniami świadomości własnych działań,
 • zaburzeniami obserwacji otoczenia,
 • zaburzeniami koncentracji i pamięci,
 • trudnościami w podejmowaniu własnych inicjatyw,
 • problemami z percepcją otoczenia,
 • zaburzonym czytaniem, pisaniem i liczeniem,
 • problemami z pamięcią i zapamiętywaniem.

Terapia neurologopedyczna online jest również kierowana do osób zdrowych, które chcą zapobiec stopniowemu pogarszaniu się funkcji poznawczych takich jak: rozumienie, pamięć, nazywanie. Odpowiednio wcześnie podjęte działania pozwalają utrzymać umysł w dobrej kondycji, mimo nieuchronionego starzenia się organizmu.

W terapii neurologopedycznej osób dorosłych stosuje ćwiczenia:

 • aparatu artykulacyjnego,
 • aktualizacji słownictwa,
 • pamięci operacyjnej,
 • automatyzmów słownych,
 • pisania, czytania,
 • rozumienia kontekstowego,
 • kategoryzacji,
 • analizy i syntezy literowej, sylabowej, wyrazowej, zdaniowej.

Terapia neurologopydczna online opiera się na ćwiczeniach:

 • aparatu artykulacyjnego,
 • umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • uwagi i koncentracji na tekście pisanym,
 • odbudowywania i aktualizacji słownictwa,
 • wzbogacenia fluencji słownej,
 • prawidłowego rozumienia wyrażeń idiomatycznych,
 • zapamiętywania,
 • odczytywania emocji oraz kontekstu sytuacyjnego na podstawie ilustracji,
 • analizy i syntezy wzrokowej na materiale językowym.

Program terapii logopedycznej tworzony jest dla każdego pacjenta indywidualnie z uwzględnieniem umiejętności, zainteresowań a przede wszystkim możliwości pacjenta dorosłego.

Oferta neurologopedyczna online

Diagnoza online
obejmuje:

Polski logopeda online - terapia

Wywiad

Wywiad z opiekunem pacjenta. Rozmowa odbywa się w oparciu o wypełnioną kartę badania, która jest wysyłana przed rozpoczęciem diagnozy.

Dokumentacja

Omówienie dokumentacji medycznej (wyniki specjalistycznych badań medycznych, ocen lekarskich, diagnoz pedagogicznych i psychologicznych).

Analiza

Analiza dostarczonych filmów na których pacjent komunikuje się spontanicznie.

Diagnoza

Diagnoza poprzez komunikator Skype.

Zalecenia

Omówienie diagnozy i zalecenia do pracy w domu.

Terapia online
obejmuje:

logopeda online - kobieta cwiczy

Program

tworzenie programu terapeutycznego, po przeprowadzonej diagnozie. Program uwzględnia umiejętności, zainteresowania i możliwości pacjenta.

Lekcja nagraniowa

Raz w tygodniu opiekun wysyła do terapeuty nagrania z ostatniego dnia ćwiczeń w domu. Logopeda dostarcza ćwiczenia drogą elektroniczną.
Nagrania zostają omówione przez terapeutę. Po Lekcji nagraniowej zostaje opracowany i przesłany kolejny zestaw ćwiczeniowy do domu.

Lekcja Skype

W celu monitorowania postępów pacjenta, wybieramy dzień tygodnia i godzinę na zajęcia poprzez komunikator Skype.
Po zakończonej lekcji zostaje opracowany i przesłany kolejny pakiet ćwiczeniowy do domu.

Zalecenia

Opiekun w oparciu o zalecenia terapeuty, codziennie pracuje z pacjentem w domu.

Czas trwania diagnozy:
około 80 minut

Czas trwania lekcji:
40 lub 60 minut

Wymagania do terapii online:

dostęp do komputera z internetem
kamera
oprogramowanie Zoom lub Skype

Terapia logopedyczna wymaga dużej systematyczności. Czas jej trwania uzależniony jest od wielu indywidualnych czynników, w tym od stanu pacjenta i rodzaju leczonego zaburzenia. Decydując się na terapię należy pamiętać, że jej efekty zależą od intensywności wykonywanych ćwiczeń w domu.

Pamiętaj! Wspierająca obecność najbliższych i nieprzerwana terapia może doprowadzić do całkowitego powrotu do zdrowia i sprawnego komunikowania się!

Polski logopeda online - terapia