Dla dzieci

Dziecko cwiczy logopeda online

Oferta kierowana jest do dzieci powyżej czwartego roku życia które:

 • mówią niewyraźnie,
 • mają niepopraną wymowę,
 • są niezrozumiałe dla otoczenia,
 • mają opóźniony rozwój mowy,
 • mają problem z rozumieniem,
 • mają wady wymowy takie jak:
  • kappacyzm, nieprawidłowa wymowa głosek r, l,
  • gammacyzm, nieprawidłowa wymowa głosek k, g,
  • zaburzenia realizacji dźwięczności,
  • nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
  • opuszczanie, zastępowanie i/lub zniekształcanie większości głosek.

Program  terapii logopedycznej tworzony jest dla każdego pacjenta indywidualnie z uwzględnieniem umiejętności, zainteresowań a przede wszystkim możliwości dziecka.

Diagnoza logopedyczna

Polski logopeda online - terapia

Wywiad

Rozmowa odbywa się w oparciu o wypełnioną kartę badania, która jest wysyłana przed rozpoczęciem diagnozy.

Dokumentacja

Analiza i omówienie dokumentacji medycznej (wyniki specjalistycznych badań medycznych, ocen lekarskich, diagnoz pedagogicznych i psychologicznych)

Analiza

Analiza i omówienie dostarczonych filmów na których dziecko komunikuje się spontanicznie.

Diagnoza

Diagnoza dziecka poprzez komunikator Skype.

Zalecenia

Omówienie diagnozy i zalecenia do pracy w domu.

Czas trwania diagnozy

około 80-90 minut

Terapia logopedyczna

Dziecko cwiczy logopeda online

Program

Opracowanie programu terapeutycznego (po przeprowadzonej diagnozie). Program uwzględnia umiejętności, zainteresowania i możliwości dziecka.

Lekcja nagraniowa

Minimum raz w miesiącu rodzic wysyła do terapeuty nagrania z ostatniego dnia ćwiczeń w domu. Nagrania podlegają dokładnej analizie przez logopedę.

Lekcja Skype

W celu monitorowania postępów dziecka, zostaje wybrany dzień tygodnia oraz godzina na stałe zajęcia przez komunikator Skype.

Pakiet ćwiczeniowy

Terapeuta wysyła tygodniowy zestaw ćwiczeń do domu. Rodzic zobowiązany jest do codziennej pracy z dzieckiem.
Pakiet ćwiczeniowy wysyłany jest po lekcji Skype oraz po lekcji nagraniowej.

Czas trwania lekcji

40 minut lub 60 minut

Wymagania do terapii online:

dostęp do komputera z internetem
kamera
oprogramowanie Zoom lub Skype

Terapia logopedyczna wymaga dużej systematyczności. Czas jej trwania uzależniony jest od wielu indywidualnych czynników, w tym od stanu pacjenta i rodzaju leczonego zaburzenia. Decydując się na terapię należy pamiętać, że jej efekty zależą od intensywności wykonywanych ćwiczeń w domu.

Polski logopeda online - terapia