Dla dzieci z rodzin dwujęzycznych

logopeda online, neurologopeda online, polski logopeda

Oferta kierowana jest do dzieci powyżej czwartego roku życia, które:

 • nie mówią po polsku mimo stosowanej metody wychowania w dwujęzyczności
 • mówią niewyraźnie,
 • mają niepoprawną wymowę,
 • są niezrozumiałe dla otoczenia,
 • mają opóźniony rozwój mowy,
 • mają problemy z rozumieniem języka polskiego,
 • mają wady wymowy:
  • nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  • nieprawidłowa wymowa głosek r, l
  • nieprawidłowa wymowa głosek k, g
  • zaburzenia realizacji dźwięczności
  • opuszczanie, zastępowanie i/lub zniekształcanie większości głosek

Program  terapii logopedycznej tworzony jest dla każdego pacjenta indywidualnie z uwzględnieniem umiejętności, zainteresowań a przede wszystkim możliwości dziecka.

Diagnoza logopedyczna
online obejmuje

Polski logopeda online - terapia

Wywiad

Wywiad z rodzicem dziecka. Rozmowa odbywa się w oparciu o wypełnioną kartę badania, która jest wysyłana przed rozpoczęciem diagnozy.

Dokumentacja

Analiza i omówienie dokumentacji medycznej (wyniki specjalistycznych badań medycznych, ocen lekarskich, diagnoz pedagogicznych i psychologicznych)

Analiza

Analiza i omówienie dostarczonych filmów na których dziecko komunikuje się spontanicznie.

Diagnoza

Diagnoza dziecka poprzez komunikator Skype.

Zalecenia

Omówienie diagnozy i zalecenia do pracy w domu.

Czas trwania diagnozy

około 80-90 minut

Terapia logopedyczna
online obejmuje:

Dziecko cwiczy logopeda online

Program

Opracowanie programu terapeutycznego (po przeprowadzonej diagnozie). Program uwzględnia umiejętności, zainteresowania i możliwości dziecka.

Lekcja nagraniowa

Minimum raz w miesiącu rodzic wysyła do terapeuty nagrania z ostatniego dnia ćwiczeń w domu.

Lekcja Skype

W celu monitorowania postępów dziecka, zostaje wybrany dzień tygodnia oraz godzina na stałe zajęcia przez komunikator Skype.

Pakiet ćwiczeniowy

Terapeuta wysyła tygodniowy zestaw ćwiczeń do domu po zrealizowanej lekcji Skype oraz po lekcji nagraniowej. Rodzic systematycznie pracuje z dzieckiem w domu.

Czas trwania lekcji

40 minut lub 60 minut

Co potrzebujemy do terapii online?

dostęp do komputera z internetem
kamera
oprogramowanie Zoom lub Skype

Terapia logopedyczna wymaga dużej systematyczności. Czas jej trwania uzależniony jest od wielu indywidualnych czynników, w tym od stanu pacjenta i rodzaju leczonego zaburzenia. Decydując się na terapię należy pamiętać, że jej efekty zależą od intensywności wykonywanych ćwiczeń w domu.

Polski logopeda online - terapia