Kontakt

Polski logopeda online kontakt

Telefon: +48 533 993 943

Skype: live:poczta.logopeda.online

Nr konta: PL 25 1140 2004 0000 3502 7408 6166

E-mail: k.wojcik@neurologopeda-online.pl

Facebook: Profil na portalu FacebookWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie zawarte w formularzu kontaktowym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Katarzyna Wójcik - Zawistowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Wójcik KW z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Kopernika 28. 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zgłoszenie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany przepisami prawa. 5. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do ich przenoszenia. 6. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może być wysłane e-mailem na adres: admin@neurologopeda-online.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Kopernika 28, 55-120 Oborniki Śląskie. 7. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy. 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualnej dalszej korespondencji elektronicznej.