O mnie

Kilka słów o mnie

Jestem logopedą, pedagogiem specjalnym oraz terapeutą ręki. Prowadzę terapie i zajęcia logopedyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną.

Prywatną praktykę logopedyczną prowadzę od 2012 roku.

Katarzyna Wójcik polski logopeda online

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w następujących miejscach:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr I we Wrocławiu, Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo Rozwojowy – Oddział Neurologiczny,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
 • Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej – Oddział Neurologiczny,
 • Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży
 • Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu,
 • Żłobek Psotne Stopki w Stabłowicach,
 • Klub Małych Odkrywców w Stabłowicach,
 • Integracyjny Punkt Przedszkolny „Aniołek” we Wrocławiu,
 • Przedszkole „Bielanek” w Bielanach Wrocławskich,
 • Centrum Terapii PlanyFany we Wrocławiu,
 • Niepubliczny Żłobek Mini Mini we Wrocławiu,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 we Wrocławiu (Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki, Przedszkole nr 84),
 • Prywatna Praktyka Logopedyczna od 2012 roku.

W terapii logopedycznej stosuję m.in.:

 • ćwiczenia oddechowe, oddechowo-głosowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej,
 • ćwiczenia logorytmiczne,
 • techniki wielokrotnych powtórzeń, zabawy tematyczne,
 • komunikację alternatywną i wspomagającą (piktogramy, przedmioty rzeczywiste, obrazek)
 • techniki pracy nad rozwojem wypowiedzi zdaniowych – metodę klockową,
 • ćwiczenia stymulujące funkcje motoryczne,
 • ćwiczenia przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych, dotykowych,
 • ćwiczenia stymulujące pamięć, myślenia sytuacyjnego przyczynowo – skutkowego
  oraz myślenia przez analogię.

W terapii neurologopedycznej osób dorosłych stosuję ćwiczenia:

 • aparatu artykulacyjnego,
 • aktualizacji słownictwa,
 • pamięci operacyjnej,
 • automatyzmów słownych,
 • pisania, czytania,
 • rozumienia kontekstowego,
 • kategoryzacji,
 • analizy i syntezy literowej, sylabowej, wyrazowej, zdaniowej.

„Zawsze, kiedy coś mówisz, mów krótko, a będą tego słuchać, mów jasno, a będą rozumieć, mów obrazowo, a zachowają to w pamięci”

Joseph Pulitzer

Polski logopeda online - terapia